20 thg 4, 2013

Tagged Under:

Hạnh phúc là sự bình an của tâm hồn

By: Hoa Dang Nguyen On: 14:50
  • Chia sẽ ›
  • Hạnh phúc là sự bình an của tâm hồn, không phải ở những trò vui giả tạo hay cuồng dại.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét