20 thg 4, 2013

Tagged Under: , , ,

Bạn hãy hiền dịu bao dung với hết tất cả mọi người trừ chính mình

By: Hoa Dang Nguyen On: 15:00
  • Chia sẽ ›
  • 0 nhận xét:

    Đăng nhận xét