22 thg 3, 2013

Tagged Under: , , , ,

Chính vì tự tin mà bạn đẹp

By: Hoa Dang Nguyen On: 21:30
  • Chia sẽ ›

  • Xấu hay đẹp điều đó không quan trọng, không phải vì bạn đẹp mà bạn tự tin mà chính vì tự tin mà bạn đẹp.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét