18 thg 3, 2013

Tagged Under: , , ,

Chúng ta đều là những người đặc biệt

By: Hoa Dang Nguyen On: 11:05
  • Chia sẽ ›

  • Đừng làm mòn giá trị của bản thân bằng việc so sánh bạn với người khác. Bởi vì mỗi người trong chúng ta đều là những người đặc biệt.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét