22 thg 3, 2013

Tagged Under: , , ,

Đề ra mục tiêu cho mình

By: Hoa Dang Nguyen On: 23:30
  • Chia sẽ ›

  • Đừng đề ra mục tiêu của bạn chỉ vì người khác cho đó là quan trọng. Vì chỉ có bạn mới biết điều gì là tốt nhất cho mình.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét