20 thg 4, 2013

Tagged Under: , , ,

Nhà trường cho ta chìa khóa tri thức

By: Hoa Dang Nguyen On: 15:00
  • Chia sẽ ›
  • Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét