20 thg 4, 2013

Tagged Under: , , , ,

Phải luôn cố gắng

By: Hoa Dang Nguyen On: 15:30
  • Chia sẽ ›
  • Không phải lúc nào bạn cố gắng cũng thành công, nhưng phải luôn cố gắng để không hối tiếc khi thất bại. Vì dù sao thì bạn cũng đã cố hết mình rồi.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét