22 thg 3, 2013

Tagged Under: , , ,

Tạo ra cơ hội

By: Hoa Dang Nguyen On: 19:10
  • Chia sẽ ›

  • Cơ hội không phải khi nào cũng có, do đó bạn phải biết nắm bắt chúng. Khi không có cơ hội, đừng nản lòng, sao bạn không tự tạo ra chúng!

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét