23 thg 3, 2013

Tagged Under: , , , , ,

Đừng để cuộc sống đi qua mắt bạn

By: Hoa Dang Nguyen On: 11:00
  • Chia sẽ ›
  • Đừng để cuộc sống đi qua mắt bạn chỉ vì bạn đang sống trong quá khứ hay tương lai. Bằng cách sống cuộc sống của mình ngày hôm nay, vào lúc này, bạn đang sống tất cả mọi ngày trong cuộc đời.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét