22 thg 3, 2013

Tagged Under: , , , ,

Đừng đi qua cuộc sống quá nhanh

By: Hoa Dang Nguyen On: 13:46
  • Chia sẽ ›

  • Đừng đi qua cuộc sống quá nhanh đến nỗi bạn quên mất mình đang ở đâu và thậm chí quên mình đang đi đâu.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét