12 thg 4, 2013

Tagged Under: ,

Ai ơi bưng bát cơm đầy

By: Hoa Dang Nguyen On: 07:30
  • Chia sẽ ›

  • Ai ơi bưng bát cơm đầy. Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét