12 thg 4, 2013

Tagged Under: ,

Ai ơi chẳng chóng thì chầy.

By: Hoa Dang Nguyen On: 21:30
  • Chia sẽ ›

  • Ai ơi chẳng chóng thì chầy. Có công mài sắt, có ngày nên kim.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét