12 thg 4, 2013

Tagged Under: ,

Ai ơi chí ở cho bền.

By: Hoa Dang Nguyen On: 10:00
  • Chia sẽ ›

  • Ai ơi chí ở cho bền. Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai. Dù ai nói Đông nói Tây,. Ta đây vẫn vững như cây giữa rừng

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét