12 thg 4, 2013

Tagged Under: ,

Ai ơi chớ nghĩ mình hèn.

By: Hoa Dang Nguyen On: 12:30
  • Chia sẽ ›

  • Ai ơi chớ nghĩ mình hèn. Nước kia dù đục lóng phèn cũng trong

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét