12 thg 4, 2013

Tagged Under: ,

Ai ơi chớ vội cười nhau.

By: Hoa Dang Nguyen On: 19:30
  • Chia sẽ ›

  • Ai ơi chớ vội cười nhau. Cười người hôm trước hôm sau người cười. Ai ơi chớ vội cười nhau. Nhìn mình cho tỏ trước sau hãy cười

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét