12 thg 4, 2013

Tagged Under: ,

Ai ơi chơi lấy kẻo già

By: Hoa Dang Nguyen On: 11:30
  • Chia sẽ ›

  • Ai ơi chơi lấy kẻo già. Măng mọc có lứa người ta có thì. Chơi xuân kẻo hết xuân đi. Cái già sòng sọc nó thì theo sau

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét