12 thg 4, 2013

Tagged Under: ,

Ai ơi đã quyết thì hành

By: Hoa Dang Nguyen On: 05:00
  • Chia sẽ ›

  • Ai ơi đã quyết thì hành. Đã đốn thì vác cả cành lẫn cây

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét