12 thg 4, 2013

Tagged Under: ,

Ai ơi đã quyết thì hành

By: Hoa Dang Nguyen On: 06:00
  • Chia sẽ ›

  • Ai ơi đã quyết thì hành. Đã đan thì lặn, tròn vành mới thôi

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét