12 thg 4, 2013

Tagged Under: ,

Ai ơi đừng lấy pháo binh.

By: Hoa Dang Nguyen On: 08:00
  • Chia sẽ ›

  • Ai ơi đừng lấy pháo binh. Nửa đêm nó bắn rung rinh cái giường.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét