15 thg 4, 2013

Tagged Under:

Anh yêu em

By: Hoa Dang Nguyen On: 11:30
  • Chia sẽ ›

  • Em có tiếp nhận hay không, cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là em biết có một người như vậy thích em, quan tâm em. Vào lúc em ốm đau, hay khi gặp phải khó khăn, anh ta sẽ bỏ lại tất cả mọi chuyện, trước hết chạy tới bên cạnh em. Đem em đặt ở vị trí thứ nhất trong lòng.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét