15 thg 4, 2013

Tagged Under: , , , , ,

Bạn có biết sức mạnh của thời gian?

By: Hoa Dang Nguyen On: 11:00
  • Chia sẽ ›

  • Thời gian sẽ làm cho bạn hiểu rõ tình cảm, thời gian sẽ chứng minh tình yêu, thời gian cũng sẽ phủ định hết thảy tình yêu đã từng trải qua. Không có nỗi đau nào mà không bị thời gian bào mòn, nếu thời gian không thể làm bạn quên đi một người không nên nhớ, như vậy những năm tháng đã trôi qua phải chăng đã trở nên vô nghĩa.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét