4 thg 4, 2013

Tagged Under: ,

Bạn hiểu thông điệp này không?

By: Hoa Dang Nguyen On: 21:30
  • Chia sẽ ›

  • Khi hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ khuất sau lưng ta..Khi đêm đến bạn sẽ thấy những vì sao..

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét