16 thg 4, 2013

Tagged Under: ,

Buông bỏ mới là mạnh mẽ

By: Hoa Dang Nguyen On: 09:00
  • Chia sẽ ›

  • Ngày trước cứ nghĩ rằng, chỉ cần cố gắng kiên trì thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Sau này, khi trưởng thành rồi mới hiểu, thì ra biết buông bỏ mới chính là mạnh mẽ.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét