4 thg 4, 2013

Tagged Under: ,

Cách để bạn luôn chiến thắng

By: Hoa Dang Nguyen On: 21:00
  • Chia sẽ ›

  • Trong cuộc sống, nơi nào có một người chiến thắng, nơi đó có một người thua cuộc. Nhưng người biết hy sinh vì người khác luôn luôn là người chiến thắng.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét