20 thg 4, 2013

Tagged Under:

Cái gì có lý là sự thật, và cái gì là sự thật sẽ có lý

By: Hoa Dang Nguyen On: 21:00
  • Chia sẽ ›

  • Cái gì có lý là sự thật, và cái gì là sự thật sẽ có lý.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét