20 thg 4, 2013

Tagged Under:

Chết vì thiếu tình yêu thì ghê sợ quá

By: Hoa Dang Nguyen On: 19:00
  • Chia sẽ ›

  • Chết vì thiếu tình yêu thì ghê sợ quá. Ðó là sự chết ngạt của tâm hồn.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét