15 thg 4, 2013

Tagged Under:

Chúng ta sẽ phát hiện ra

By: Hoa Dang Nguyen On: 07:00
  • Chia sẽ ›

  • Có lẽ có một ngày, chúng ta đều sẽ phát hiện ra, tất cả mọi thứ chúng ta trăm phương ngàn kế đạt được kì thực hoàn toàn không quan trọng. Mà thứ chúng ta muốn nhất đã vĩnh viễn không thể có được.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét