8 thg 4, 2013

Tagged Under: , , ,

Có chí thì nên

By: Hoa Dang Nguyen On: 19:35
  • Chia sẽ ›

  • Sự khác biệt giữa những người thành công và những người thất bại ko phải là ở sức mạnh, kiến thức hay sự hiểu biết - mà chính là ở ý chí.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét