16 thg 4, 2013

Tagged Under:

Em có hiểu rằng?

By: Hoa Dang Nguyen On: 14:00
  • Chia sẽ ›

  • Có một ngày em hỏi anh rằng “Anh yêu em hay yêu cuộc sống của mình”, anh trả lời rằng “Anh yêu cuộc sống”. Thế là em bước đi nhưng em không bao giờ biết rằng em chính là cuộc sống của anh.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét