8 thg 4, 2013

Tagged Under: , ,

Hãy luôn lạc quan nhé

By: Hoa Dang Nguyen On: 12:30
  • Chia sẽ ›

  • Người bi quan luôn tìm thấy những khó khăn trong mọi cơ hội. Người lạc quan luôn nhìn được những cơ hội trong từng khó khăn.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét