4 thg 4, 2013

Tagged Under:

Hãy luôn tin vào chính mình, bạn sẽ làm được

By: Hoa Dang Nguyen On: 22:00
  • Chia sẽ ›

  • Không tin vào chính mình - tức là bạn đã thất bại một nửa trước khi bắt đầu.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét