16 thg 4, 2013

Tagged Under:

Hãy nói xin lỗi với chính mình

By: Hoa Dang Nguyen On: 19:30
  • Chia sẽ ›

  • Hãy nói xin lỗi với chính mình, bởi vì đã từng yêu một người đến nỗi quên cả bản thân.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét