16 thg 4, 2013

Tagged Under: , , ,

Kết hôn là gì?

By: Hoa Dang Nguyen On: 12:00
  • Chia sẽ ›

  • Kết hôn là gì? Kết hôn là cả thế giới của người đàn ông này thừa nhận bạn là một nửa của anh ta. Ý nghĩa pháp luật, ý nghĩa hiện thực, thể xác, tâm hồn, tinh thần, vật chất, tất cả đều hòa với bạn.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét