9 thg 4, 2013

Tagged Under:

Lời dạy của Khổng Tử #1

By: Hoa Dang Nguyen On: 05:30
  • Chia sẽ ›

  • Không hơn hãy cố gắng bằng người. Cho thiên hạ khỏi ai cười ai khinh

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét