9 thg 4, 2013

Tagged Under: ,

Lời dạy của Khổng Tử #10

By: Hoa Dang Nguyen On: 13:00
  • Chia sẽ ›

  • Hỏng việc vì hấp tấp. Va vấp bởi vội vàng

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét