9 thg 4, 2013

Tagged Under: ,

Lời dạy của Khổng Tử #11

By: Hoa Dang Nguyen On: 14:00
  • Chia sẽ ›

  • Cảnh giác với lời khen. Bình tâm nghe lời trách

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét