9 thg 4, 2013

Tagged Under: ,

Lời dạy của Khổng Tử #13

By: Hoa Dang Nguyen On: 16:00
  • Chia sẽ ›

  • Không hứa hão là khôn. Không tin xằng ít vạ

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét