9 thg 4, 2013

Tagged Under: ,

Lời dạy của Khổng Tử #15

By: Hoa Dang Nguyen On: 18:00
  • Chia sẽ ›

  • Nhu nhược bị ép trèn. Quá cương thì bị gãy

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét