9 thg 4, 2013

Tagged Under: ,

Lời dạy của Khổng Tử #16

By: Hoa Dang Nguyen On: 19:00
  • Chia sẽ ›

  • Cái quý thì khó thấy. Dễ lấy thường của tồi. Của rẻ là của ôi. Dùng người tội sinh vạ

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét