9 thg 4, 2013

Tagged Under: ,

Lời dạy của Khổng Tử #17

By: Hoa Dang Nguyen On: 20:00
  • Chia sẽ ›

  • Đẹp lòng hơn tốt mã. Nền nã hơn kiêu kì. Thận trọng từng bước đi. Xét suy khi hành động

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét