9 thg 4, 2013

Tagged Under: ,

Lời dạy của Khổng Tử #18

By: Hoa Dang Nguyen On: 21:00
  • Chia sẽ ›

  • Hiểu biết nhiều dễ sống. Luôn chủ động dễ thành. Thận trọng trước lợi danh. Giữ mình đừng buông thả

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét