9 thg 4, 2013

Tagged Under: ,

Lời dạy của Khổng Tử #19

By: Hoa Dang Nguyen On: 22:00
  • Chia sẽ ›

  • Tránh xa phường trí trá. Tai vạ bởi nể nang. Tài giỏi chớ khoe khoang. Giàu sang đừng kênh kiệu

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét