9 thg 4, 2013

Tagged Under:

Lời dạy của Khổng Tử #20

By: Hoa Dang Nguyen On: 23:00
  • Chia sẽ ›

  • Học bao nhiêu vẫn thiếu. Học bao nhiêu chẳng thừa. Nhân đức nhờ bán mua. Được thua không nản trí

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét