10 thg 4, 2013

Tagged Under: ,

Lời dạy của Khổng Tử #23

By: Hoa Dang Nguyen On: 12:30
  • Chia sẽ ›

  • Lo việc nhà chớ kể. Ân nghĩa chớ đếm đong

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét