10 thg 4, 2013

Tagged Under: ,

Lời dạy của Khổng Tử #31

By: Hoa Dang Nguyen On: 10:00
  • Chia sẽ ›

  • Thiếu tình thương man trá. Gắn vàng đá cũng tan

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét