10 thg 4, 2013

Tagged Under:

Lời dạy của Khổng Tử #35

By: Hoa Dang Nguyen On: 14:00
  • Chia sẽ ›

  • Khốn nạn quên mẹ cha. Tốt đẹp hãy bày ra. Xấu xa nên đậy lại. Có ích thì tồn tại. Có hại thì diệt vong

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét