11 thg 4, 2013

Tagged Under: ,

Lời dạy của Khổng Tử #46

By: Hoa Dang Nguyen On: 11:30
  • Chia sẽ ›

  • Người tài giỏi khó chơi. Kẻ trây lười khó bảo. Thành tâm thì đắc đạo. Mạnh bạo việc dễ thành

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét