11 thg 4, 2013

Tagged Under:

Lời dạy của Khổng Tử #47

By: Hoa Dang Nguyen On: 12:30
  • Chia sẽ ›

  • Quân tử thì trọng danh. Tiểu nhân thì trọng lợi. Bất tài hay đòi hỏi. Lộc lõi khó khiêm nhường

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét