11 thg 4, 2013

Tagged Under: ,

Lời dạy của Khổng Tử #51

By: Hoa Dang Nguyen On: 06:00
  • Chia sẽ ›

  • Khó gần người quá sạch. Vắng khách tại quá nghèo. Dễ nổi danh kị hiền. Dễ kiếm tiền khó giữ

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét