9 thg 4, 2013

Tagged Under: ,

Lời dạy của Khổng Tử #6

By: Hoa Dang Nguyen On: 09:00
  • Chia sẽ ›

  • Biết mình khi hoạn nan. Hiểu bạn lúc gian nguy

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét